- Manchester, NH Sunday, January 5, 2020

- White Plains, NY Sunday, February 9, 2020

- Long Island, NY Sunday, March 29, 2020

- Manchester, NH Sunday, April 5, 2020

- White Plains, NY Sunday, April 19, 2020

- Buffalo/Niagara, NY Sunday, May 17, 2020

-Massachusetts, MA Saturday, June 20, 2020

- Manchester, NH Sunday, June 28, 2020

- White Plains, NY Sunday, July 12, 2020

- Buffalo/Niagara, NY Sunday, TO BE ANNOUNCED

- Manchester, NH Sunday, October 4, 2020

- White Plains, NY Sunday, September 13, 2020

- Long Island, NY Sunday, October 18, 2020

- White Plains, NY Sunday, November 8, 2020